Home

Tekst samenvatten

Een artikel samenvatten (met afbeeldingen) - wikiHo

Een samenvatting van een artikel geeft de lezer een inzicht in de tekst op een manier die grondiger is en meer compleet dan een parafrase of een citaat. Als je een samenvatting moet maken van een artikel voor je volgende essay, ga dan als volgt te werk Een samenvatting helpt je bij het begrijpen van moeilijke teksten en bij het voor langere tijd onthouden van informatie. Dat is handig als je je moet voorbereiden op een repetitie, bijvoorbeeld voor geschiedenis of aardrijkskunde. Ook is het maken van een goede samenvatting een goede basis voor een boekverslag, spreekbeurt of presentatie Het maken van een goede samenvatting is bijvoorbeeld nodig als je een boekverslag moet maken. Oefen samen hoe je de hoofdzaken van een tekst in een schema kort en goed kunt samenvatten. In deze leesopdracht gaat het om het maken van een korte en goede samenvatting Samenvatten is het weglaten, vervangen en behouden van informatie. Je vraagt je bij samenvatten af: Wat staat er eigenlijk? Welke woorden of zinnen zijn overbodig en welke woorden of zinnen geven de kern aan? Wat zijn de hoofdzaken in de tekst? Samenvatten is één van de meest effectieve vaardigheden die kinderen nodig hebben om te kunnen leren

8 Tips! Hoe maak ik een samenvatting - Ting

Een samenvatting is een kortere versie van een tekst waarin de belangrijkste zaken uit die tekst worden genoemd. Bij een tekst kun je jezelf de volgende vraag stellen: ' Wat staat er eigenlijk? ' In je samenvatting geef je - zo kort mogelijk - antwoord op deze vraag. Je noemt alleen de hoofdzaken en laat alle bijzaken weg Een samenvatting is geen schema, maar een tekst in volledige, goedlopende zinnen en in je eigen woorden. Gebruik dus geen telegramstijl. Je samenvatting moet de oorspronkelijke tekst helemaal kunnen vervangen en goed samenhangend geheel zijn. In een samenvattingsopdracht staan aandachtspunten die je moet verwerken Knip je tekst uit, herschrijf het, voeg het resultaat toe aan de buffer en kopieer aan het einde gewoon de tekst uit de buffer. Beoordeel de resultaten! Als u de tijd neemt om een notitie van 1 tot 5 te geven voor het herschrijven, klikt u op onderaan het resultaat help je onze AI te verbeteren en in de toekomst krijg je betere resultaten, omdat ze van jou heeft geleerd Herschrijf gratis tekst! Wijzig woorden in boeken, artikelen of social media-berichten automatisch. De nieuwe tekst behoudt de volledige betekenis. Hierna ziet de nieuwe tekst eruit alsof deze is gedaan door een professionele schrijver. Onze eigen automatische tekst herschrijfmachine werkt in meer dan honderd talen. We hebben veel ideeën over wat te herschrijven en hoe het te gebruiken. Hét online taaladviespunt Je kunt een tekst per alinea samenvatten. Dit kun je als Vergelijk je eigen tekst met de originele tekst en controleer of je alle. Welke vorm je kiest hangt af van je persoonlijke voorkeur en van de aard van het materiaal dat je wilt samenvatten. oorspronkelijke tekst en controleer of je

Sep 16, 2020. Het maken van een goede samenvatting kan een hele opgave zijn. Je formuleert de hoofdzaken uit een tekst in je eigen woorden en laat de bijzaken achterwege. Je doel is natuurlijk om een samenvatting te schrijven die lekker weg te lezen is, zonder dat je je boek erbij hoeft te pakken om terug te moeten bladeren naar de juiste tekst. Van een tekst zie je hiernaast enkel de samenvattingen van de alinea's (blauwe tekst). Alleen alinea 5 kun je helemaal lezen (zwarte tekst). Welke zin vat alinea 5 het best samen? Tip: houd rekening met de hele tekst. Lees dus ook de titel van de tekst en de samenvattingen van de andere alinea's. Een goede samenvatting is een verkort verslag van de hoofdzaken van de leerstof in eigen woorden. Je kind moet dus hoofd- en bijzaken onderscheiden en mag niet stukken tekst overschrijven. Welke vakken vat je samen? Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en maatschappijleer is goed samenvatten handig Schrijven - Samenvatten vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 30 june 2020 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie Je moet een tekst goed kunnen samenvatten in tien procent van de oorspronkelijke lengte. Als je je samenvatting te lang maakt, heb je de tekst onvoldoende ingekort

Lezen - Samenvatten - hv12 - Lesmateriaal - Wikiwij

Samenvatten in de bovenbouw • Juf Maik

 1. gen door een overkoepelende ter
 2. Samenvatter voor iPhone is een nieuwe Nederlandse app van GraafICT, die belooft om langere teksten automatisch samen te vatten. Met de gratis app kun je driemaal een tekst laten samenvatten.
 3. Tekst per alinea samenvatten Je kunt een tekst per alinea samenvatten. Dit kun je als volgt doen: Lees de alinea Onderstreep de belangrijkste kernwoorden Schrijf deze kernwoorden op een papier Maak in je eigen woorden een lopende tekst van deze kernwoorden
 4. Een samenvatting maken is een heel goed hulpmiddel bij het leren van lange teksten. Samenvattingen geven een mooi kort overzicht van de belangrijkste punten en brengt structuur aan door bent hoofd- van bijzaken te scheiden. Een samenvatting zorgt ervoor dat je niet telkens de hele stof hoeft te lezen
 5. De officiële website van het College voor Toetsen en Examens voor de centrale examens in het voortgezet onderwij

Ik denk niet dat zo'n programma bestaat. Een programma kan nou eenmaal niet weten welke delen van een tekst belangrijk zijn. Het enige wat zo'n programma zou kunnen doen is de tekst korter maken. En het willekeurig wissen van tekstdelen, kan nou niet echt een (goede) samenvatting worden genoemd U kunt Word 2007 vragen om woorden in uw document voor uw samenvatting, om een samenvatting op de top van je pagina te maken, ter vervanging van uw huidige document met de samenvatting, of plaats de samenvatting in een apart document te markeren

Schrijf de sleutelwoorden uit de oorspronkelijke tekst op. Formuleer zinnen met deze sleutelwoorden, zonder naar de oorspronkelijke tekst te kijken. Vergelijk daarna wat je geschreven hebt met de oorspronkelijke tekst en controleer of je alle belangrijke elementen in je samenvatting hebt verwerkt. Artikel samenvatten. Verken het artikel Mini-cursus Samenvatten Samenvatten is een vaardigheid die je goed kunt gebruiken in de bovenbouw en in je vervolgstudie. Vandaar dat daar aandacht voor is in veel methodes Nederlands. Vaak krijg je een gerichte opdracht met aandachtspunten. De aanpak: 1 vatte samen (verl.tijd ) heeft samengevat (volt.deelw.) (een tekst) inkorten tot de belangrijkste elementen - résumer , synthétiser . Ik heb een aflevering gemist. Kun je de inhoud even voor me samenvatten? - J'ai raté un épisode. Tu pourrais me résumer brièvement le contenu Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

Zelf een Samenvatting Schrijven: Hoe Doe Je Dat? (Uitleg

Samenvatten versus parafraseren. Een samenvatting is een volledige of gedeeltelijke beschrijving van een bron. Dit is iets anders dan parafraseren: dat houdt in dat je een gedeelte van een tekst in je eigen woorden uitlegt.. Een samenvatting is veel korter dan de oorspronkelijke tekst en bevat alleen de belangrijkste en meest relevante informatie Bij samenvatten geef je de inhoud van een tekst verkort weer. Je richt je op de hoofdgedachte en de hoofdzaken. Bijzaken laat je weg. Een samenvatting is geen schema, maar een tekst in volledige, goed lopende zinnen en in je eigen woorden

Samenvatting van het boek de conversation company

Samenvatten Leesvaardigheid-nederlands

Achteraf samenvatten wat je gelezen hebt, helpt om bewust stil te staan bij de kerninformatie van de tekst. Door deze zelf te verwoorden, maak je je de tekstinhoud beter eigen en kun je deze ook beter onthouden. Bovendien wordt bij het samenvatten duidelijk wat je wel en niet begrepen hebt, waarna je eventueel nog delen van de tekst kunt herlezen Wetenschappelijke artikelen samenvatten. In wetenschappelijke teksten is het belangrijk om de hypothesen die de onderzoekers voorafgaand aan het onderzoek beschreven hebben te samenvatten. Ook dien je de procedures te benoemen die de wetenschappers uiteindelijk toegepast hebben Dit filmpje is een van de 'Hoe Doe K!t'-filmpjes bij Netwerk TaalCentraal die vaardigheden visueel toelichten. De kit werd vakoverschrijdend opgevat. Want on.. Fase 1: Lees de tekst eerst goed door Het is belangrijk om de tekst eerst een keer goed door te lezen zonder aan je samenvatting te denken. Hierdoor dringt alles goed tot je door en weet je precies waar de tekst over gaat. Het gevaar bij gelijk beginnen met het samenvatten is dat je alleen de hoofdpunten gaat zoeken, en de rest je ontgaat Bestudeer bijlage 12 'Samenvatten van teksten' Opdracht - Samenvatten van artikel. Als je een lange tekst moet lezen, is het handig om een samenvatting van de informatie te maken. Wanneer je een verslag schrijft, kun je de samenvatting van een tekst erbij pakken om de belangrijkste informatie in je verslag te verwerken

Als je de geparafraseerde tekst leest, kun je zien dat de auteur de informatie goed begrepen heeft en dat deze van een betrouwbare bron afkomstig is. Parafraseren versus samenvatten Als je het resultaat van een aanzienlijk deel van een onderzoek geheel of gedeeltelijk beschrijft, heet het een samenvatting Samenvatten. Bij een samenvatting schrijf je in een aantal zinnen de kern van het gelezen stuk op. Het nadeel van samenvatten (en vaak ook Mindmaps) is dat er van links naar rechts nogal wat van je wordt gevraagd. Een samenvatting is vaak net zo saai als de tekst zelf Samenvatten Abstract: De inhoud van een tekst wordt verkort weergegeven, maar zo dat de essentie niet verloren gaat. Tekst: Samenvatten is een complexe vaardigheid die op school een belangrijke rol speelt bij begrijpend en studerend lezen, maar ook in talrijke andere vakken en (mondelinge) activiteiten, ook buiten de school Deze vorm van samenvatten wordt gevraagd op de Centrale Eindexamens. Een beknopte samenvatting maak je zonder richtlijnen. Ik zal het alleen over de beknopte en de geleide samenvatting hebben. Doordat je dit maakt, probeer je ordening aan te brengen in je leerstof of in een stuk tekst dat je moet lezen voor je werk bijvoorbeeld

Het samenvatten zorgt er ook voor dat je de stof beter begrijpt en langer zal onthouden. Bij het maken van een goede samenvatting gaat het erom dat je. niet teveel opschrijft; de hoofd- en bijzaken kan scheiden; Lees de tekst eerst een keer goed door. Hierdoor krijg je overzicht. Bij grote teksten of een boek is dit lastig,. Samenvatten. Het is belangrijk om structuur in de leerstof waar te nemen. Daarbij De kern van een tekst bestaat meestal uit een aantal blokken: voor elk aspect van het onderwerp of elke denkfase van het betoog een apart blok. Slot Een samenvatting of een conclusie

Een samenvatting is een verkorte versie van een origineel, bijvoorbeeld een tekst, een film of een gebeurtenis. De bedoeling van zo'n vereenvoudiging is om de hoofdpunten van het veel langere onderwerp uit te lichten. Men krijgt hiermee in een korte tijd de kerngedachten ervan weergegeven. Een samenvatting begint veelal met een inleiding met de titel, auteur, en de kerngedachten van de tekst. Schrijfdoel, soort tekst en gekozen tekststructuur zijn daarbij mede bepalend. Bij een activerende tekst bijvoorbeeld kan je de lezer aanmoedigen een bepaalde handeling wel of niet te doen. Als je een originele uitsmijter (opvallende uitspraak/voorbeeld) hebt, kan je je tekst daarmee afsluiten Allereerst gaan we kijken naar het samenvatten van een tekst in een leerboek. In de meeste schoolboeken wordt aan het eind van het hoofdstuk al een beknopte samenvatting gegeven. Je hebt misschien de neiging om deze samenvatting over te nemen, maar dan heb je nog niet de kern uit de tekst geleerd LSD-methode onderdeel II: Samenvatten. Samenvatten is soms net als puzzelen. Je zoekt de stukjes bij elkaar en kijkt hoe ze in elkaar passen. Net als bij een puzzel is bij een goede samenvatting het eindplaatje zichtbaar voor beide gesprekspartners. In communicatietrainingen zijn er altijd weer deelnemers die de kracht van samenvatten (her.

Bijlage 12: Samenvatten van teksten. Als je voor je studie veel moet lezen, is het handig om een samenvatting van de stof te maken. Zo hoef je tijdens het studeren voor een toets of tentamen niet meer alle studieboeken te lezen, maar alleen je samenvatting Om het samenvatten te oefenen kunt u uw leerling de volgende opdracht geven. De leerling moet een tekst samenvatten aan de hand van een stappenplan. Bij het nakijken van de samenvatting is het het allerbelangrijkst om te letten op de structuur, die de leerling heeft aangebracht in de samenvatting. De inhoud is in de eerste poging minder belangrijk Voor vakken als geschiedenis, levensbeschouwing, maatschappijleer, biologie en aardrijkskunde moet je vaak veel tekst lezen en leren. Het maken van een samenvatting is dan handig. Samenvatten is een goede manier om actief met de lesstof om te gaan, zodat je het beter onthoudt. Ook is samenvatten een goede voorbereiding op de toets. Je moet immers [ Dit filmpje hoort bij les 22 in Frappant 3: samenvatten en schematiseren.. In deze video zie je hoe de leerkracht een schema maakt van de tekst op p.190 Beter lang uitslapen dan last-minuteblokken.. De leerlingen moeten eerst zelf een schema maken van de tekst en achteraf hun schema en werkwijze vergelijken met die van de leerkracht Een tekst samenvatten wil zeggen de hoofdpunten van een tekst op samenhangende wijze weergeven. Zodat de Hoofdgedachte duidelijk wordt. Met de hoofdgedachte bedoelen we de essentie van wat een schrijver of spreker wil uiteenzetten, beschouwen of betogen

Om uw teksten te herformuleren, herschrijven of

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'samenvatten', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Weet jij daarnaast hoe je teksten Nederlands moet samenvatten of hoe je een goede brief schrijft? De samenvatting Nederlands/Engels VBMO 2021 helpt je deze examenonderwerpen snel en eenvoudig eigen te maken. De samenvatting Nederlands is gecombineerd met de samenvatting Engels in één bundel Veranderingen van het centraal examen Nederlands havo en vwo vanaf 2015 De aanpassingen hebben betrekking op het onderdeel samenvatten. Je moet als leerling teksten en tekstgedeelten beknopt kunnen samenvatten: Tekstgedeelten reduceren tot de hoofduitspraak Je moet teksten en tekstgedeelten kunnen reduceren tot de hoofduitspraak of hoofduitspraken met (belangrijke) ondergeschikte uitspraken..

Samenvatten | Leesvaardigheid-nederlands

Herschrijven, opnieuw formuleren of tekst herformuleren

Stappenplan Samenvatten Met het Stappenplan hieronder ga je eerst alleen en daarna in groepen van vier een paragraaf uit het boek bestuderen. Je gaat eerst de tekst lezen. Daarna maak je een samenvatting. Tot slot bedenk je zelf toetsvragen over deze paragraaf <p>De hoofdgedachte uit een tekst halen. Misschien is het voor jou even geleden dat je dat bewust hebt gedaan, omdat het op school zo genoemd werd. Maar we doen het vaak dagelijks. We lezen een stuk tekst en vragen ons af wat de schrijver ermee bedoelt of mee wilt bereiken. Die hoofdgedachte achterhalen wordt op de basisschool aangeleerd. Maar hoe haal je de hoofdgedachte nu uit een tekst. Bij het samenvatten wordt de hoofdgedachte van, en de belangrijkste informatie in de tekst samengevat in eigen woorden in een logische volgorde. Samenvatten gebeurt na het lezen. Echter zal de lezer voor en tijdens het lezen aantekeningen moeten maken door bijvoorbeeld informatie bij de tekst te schrijven,. Communicatiewerkblad • LSD: Luisteren en Samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: 'Dat doe ik van nature'. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister je maar 'half': je hoort wel, maar luistert niet echt Leren samenvatten. Waarom leren samenvatten? Anders dan bij het - vaak gedachteloos - doorlezen van de leerstof, gaat een leerling bij een actieve leerstrategie als 'samenvatten met toetsvragen in het achterhoofd' actief met de stof aan de slag

Tekst samenvatten online text compacto

Tekst van Luuk (9 jaar) W-vragen De natgeregende kabouter. De tseetseevlieg. Geen zin. De steentijd Informatief spel. Producten. Begrijpend lezen van A tot Z Spoedtraining, tevens spel. spel 1, 2 en 3. Citotrainer Begrijpend lezen Boekje 1, 2, 3 en 4 (pdf) groep 6. Lezen met symbolen (pdf Selecteer eerst het stuk tekst dat je wilt samenvatten en klik dan op de programmanaam (naast het appeltje, helemaal links in de menubalk) en selecteer Voorzieningen > Maak samenvatting. Je krijgt dan nu een nieuw venster te zien met een samenvatting van de tekst die je geselecteerd hebt, met een aantal opties onderin waarmee je de samenvatting kunt aanpassen Als student wordt er van je verwacht dat je in staat bent snel door te dringen tot de structuur en kernideeën van een tekst, en dat je daarvan kernachtig in je eigen bewoordingen verslag kunt doen. Een manier om dat te doen is door het schrijven van een samenvatting. Samenvatten is stilstaan om verder te komen Nieuwsbegrip levert wekelijks informatieve leesteksten en opdrachten voor begrijpend lezen op zes verschillende niveaus. De onderwerpen worden door de leraren en hun klassen aangedragen, dus altijd actueel en aansprekend. Je leerlingen lezen de tekst op papier. Vervolgens gaan zij (idealiter in groepjes) aan de slag met de verwerking

Samenvatting - leerdoelen voor actief luisteren - HvADe seksbom: hoe reclame en internet het geslachtsleven van301 Moved Permanently

Video: Stuvi

Een opiniestuk schrijven - wikiHow

Begrijpend lezen - Citotrainer Nederlan

 1. Een lang citaat, ook wel blockquote genoemd, zet je niet tussen aanhalingstekens, maar los van de overige tekst (in een blok). Vaak gebruik je dan ook een ander lettertype of -grootte. Zet bij parafraseren, samenvatten en citeren bij de verwijzing in de tekst altijd het paginanummer, waar de informatie in het oorspronkelijke werk gevonden kan worden
 2. . Groepsgrootte. tot 12 deelnemers. Wie doet mee? 1 op 1. Wat. samenvatten op inhoud én gevoel; benoemen van het betrekkingsniveau. Hoe. Leg het verschil uit tussen samenvatten op inhoud en op emotie. Maak tweetallen (A, B)
 3. Samenvatten is een strategie die je gebruikt om te controleren of je de tekst begrepen hebt. Je kunt pas een samenvatting geven van een tekst als je precies weet waar de tekst over gaat. In deze les krijg je op verschillende manieren uitleg over samenvatten en je oefent met deze strategie
 4. Samenvatten is een belangrijke vaardigheid, waarmee je het gesprek een bepaalde kant op stuurt en de ander uitnodigt om de relevantste aspecten voor zichzelf naar voren te brengen. De informatie wordt in een samenhangend patroon geordend, zodat de basis voor een vervolg ontstaat
 5. der leerlingen (36%) lazen de tekst eerst globaal door en begonnen daarna met het samenvatten van de tekst. Wat het meest opvalt is dat alle leerlingen tijdens de oriëntatiefase een poging onder-nomen hebben om in de tekst een hoofdlijn te vinden, op basis waarvan de selectie van relevante tekstgedeelten plaats kon hebben

Markeren werkt niet! Goed samenvatten wel, leer het je

 1. 11-mei-2015 - Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. SprintPlus leest voor in het Nederlands, maar ook in andere talen. Zo begrijp je sneller wat er staat en kan SprintPlus ook helpen met de uitspraak. Met de markeerstiften van SprintPlus kan je kernwoorden en kernzinnen aanduiden, schema's maken en een tekst laten samenvatten. Of luister naar een cursus, boek of tekst met je mp3-speler
 3. Definitie van samenvatten in het Online Woordenboek. Betekenis van samenvatten vertalen samenvatten vertaling. Uitspraak van samenvatten. Vertalingen van samenvatten synoniemen. Informatie betreffende samenvatten in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. werkwoord enkelvoud onvoltooid verleden tijd vatte samen , voltooid deelwoord heeft samengevat inkorten tot de belangrijkste.
 4. Gelijkheid laat zich niet samenvatten door het louter vermelden van arbeidsvoorwaarden. Equality cannot be summed up by merely invoking working conditions. Gesproken tekst vertalen, offlinefuncties, synoniemen, vervoegingen, educatieve spelletjes. Een voorbeeld voorstellen
 5. Ik wil graag samenvatten op welke punten deze wetgeving dankzij onze beraadslagingen in mijn optiek is verbeterd. Gesproken tekst vertalen, offlinefuncties, synoniemen, vervoegingen, educatieve spelletjes. Een voorbeeld voorstellen. Publiciteit. Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer
 6. Parafraseren kan hen helpen hun eigen tekst te herschrijven om nieuwe inhoud te maken met dezelfde betekenis als vereist. Een tekst handmatig parafraseren is geen gemakkelijke taak. Het parafraseren van tekst met behulp van deze tool zal de hel veel tijd besparen met grotere precisie en nauwkeurige woorden
 7. teksten niet gebruikt worden voor de 21+toets samenvatten. Hieronder staat een schema van tekstsoort + tekstdoel gekoppeld aan de tekstvorm. Tekstsoorten Tekstdoelen Tekstvorm Informerende tekst De lezer raakt geïnformeerd artikel Is objectief en bevat nieuwsberich

 1. Teksten schrijven, analyseren en samenvatten 2 16. Wat is communicatie (startpunt mondeling en nonverbaal) Gerelateerde Studylists. privaatrecht. Preview tekst. Structuurmodellen: Verschillende manieren waarop een tekst opgebouwd kan worden
 2. Samenvatten van teksten. Door middel van samenvattingen kan eenvoudiger geleerd worden voor de tentamenstof. Door het overzichtelijk weergeven van de belangrijkste aspecten in een tekst kan ik helpen deze tijd te besparen! €0,50 cent per pagina Niveau. Middelbare school MBO HBO Universiteit
 3. Teksten schrijven, analyseren en samenvatten 1 19. Non-verbale communicatie- uitstraling en lichaamstaal. Andere gerelateerde documenten . Psychologie HC P1 - College-aantekeningen 1 t/m 10 Hoorcolleges (Hersteld) Tentamen 27 Maart 2017, vragen en antwoorden 10. Tekstdoelen en tekstopbouw 1 12
 4. Een tekst samenvatten! Je hebt een samenvatting van de tekst gemaakt! Stappenplan STIVORO is binnen Nederland de meest bekende en belangrijkste anti-rookorganisatie. Ze zijn bekend van een groot aantal antirookcampagnes. De bekendste die nu loopt is de campagne Rokers verdiene
 5. Werkstuk Tekst samenvatten. - cijfer 7,5/1 Tekst samenvatten. Universiteit / hogeschool. Odisee hogeschool . Vak. Nederlands. Academisch jaar. 2015/2016. Nuttig? 0 0. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Studenten bekeken ook. Nederlands taaladvisseurs zonder verbetering Analyse Beeldroman

samenvatting/ herhaling • samengevat • kortom • al met al • terugblikkend • zoals gezegd • ofwel/ oftewel • anders gezegd • het komt erop neer dat conclusie • dus • concluderend • daardoor • hieruit volgt • vandaar dat • uit dit alles blijk Je weet waarschijnlijk al dat een goed opgebouwde tekst bestaat uit een inleiding, middenstuk en een slot. De bedoeling van de inleiding is de aandacht van de lezer trekken. Dat kan op deze manieren: - een anekdote (kort, grappig of bijzonder verhaal) vertellen; - een of meer vragen stellen; - het onderwerp aankondigen en/of de hoofdgedachte.

Kledingtrends uit de jaren &#39;90 waarmee je de blits maakt

Tekst per alinea samenvatten - TAALwinke

 1. De tekst in je eigen woorden samenvatten dwingt je namelijk na te denken over wat je nou precies hebt gelezen. Het vervolgens visueel aanvullen met kleuren, symbolen en tekens zorgt ervoor dat je brein zaken beter kan onderscheiden. Dit noteren neemt misschien wat meer tijd in beslag, maar hierdoor begrijp je de tekst wel beter
 2. van de tekst. Kennis telt. Strategieën alleen zijn niet voldoende. De kennis waarover een lezer beschikt heeft grote invloed op het begrijpen en onthouden van teksten. Een lezer die bijvoorbeeld weinig van cavia's weet, zal meer moeite hebben om een tekst over cavia's te begrijpen dan iemand die er al veel vanaf weet
 3. Samenvatten Bij Samenvatten gaat het om het begrijpen van de informatie in een tekst en het toepassen van die informatie. Wat zijn de hoofd- en bijzaken? De informatie van een tekst moet opgeslagen worden, om deze op een ander moment weer toe te passen. Bijvoorbeeld bij het maken van een proefwerk of een werkstuk
 4. Het samenvatten zorgt er ook voor dat je de stof actief leert beheersen zodat je de stof begrijpt en deze ook kunt toepassen in andere situaties. Hoe maak je een samenvatting? Om een samenvatting te maken heb je nodig: schrijfpapier (A4 of groter) en een pen. Lees de tekst eerst helemaal door
 5. Vragend: aan het eind gaat je stem iets omhoog, alsof het om een vraag of uitprobeersel gaat, want je weet niet zeker of je goed hebt samengevat. Lees meer. Meer informatie in de Brochure Goed in gesprek (2019
 6. Engelse Tekst Samenvatten Huiswerkvragen: Klassieke & Moderne talen. Beste mede-Scholieren. Voor een engels mondeling moet ik een krantenartikel samenvatten alleen ben ik vrij slecht in engels dus is dit voor mij een groot probleem
 7. tekst zo samenvatten dat je het belangrijkste onthoudt. Tijdens het maken van de samenvatting ben je al bezig met studerend lezen: • je kijkt naar de kernwoorden en kernzinnen • je kijkt naar het schrijversdoel • je kijkt naar de hoofdgedachte • je onderscheidt de hoofdzaken en bijzake
Werkgroep uitwerkingen - Blok 1 - OG8 - De oplossing vanTiecelijn

Effectiever en efficiënter werken aan begrijpend lezen - J. Stoeldraijer, M. Förrer Kees Vernooy heeft in de notitie Effectief leesonderwijs nader bekeken (digitale implementatiekofffer, Kees Vernooy oktober 2007) beschreven: • wat ineffectieve praktijken zijn als het gaat om begrijpend lezen, wat we dus niet moeten doen; • welke kenmerken een goede instructie heeft; • welke. Een digitale leespen maakt het eenvoudig om snel en doeltreffend alle teksten te scannen uit boeken, leerboeken en documenten en direct te vertalen of hardop voor te laten lezen in meer dan 40 talen! Een leespen maakt het tot 30x sneller om teksten te verwerken dan wanneer je deze zou moeten overtypen, dus stop met typen en start met scannen Tag: Tekst samenvatten. Economie & Tech. Israelische onderzoekers komen met een algoritme dat teksten in elke taal... 28 november 2019. 0. Onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit in Israel hebben een software ontwikkeld die teksten in verschillende talen automatisch kan samenvatten om lezers te helpen

 • Bugatti OUTIQ.
 • La Casa Amsterdam.
 • Receptioniste polikliniek.
 • Voorraadwaardering verplicht.
 • Grafisch vormgever site.
 • Het is een nacht instrumenten.
 • Flamingo Beach Aruba.
 • Montessori Houten.
 • Tattoo weglaseren ervaringen.
 • Lijst gevaarlijke honden 2018.
 • Net Framework Windows 10.
 • Dutch Film Academy.
 • Negatieve kanten verpleegkundige.
 • Mr Sandman SYML.
 • Roosjes maken van servetten voor boog.
 • Shopify business name generator.
 • Cijferpuzzels.
 • Achter in het stille klooster.
 • IPhone XS waterschade garantie.
 • Schaamluis klachten.
 • Czechoslovakian Wolfdog.
 • Valkenswaard Spiegelkarper.
 • Simyo abonnement.
 • Schotse Hooglander kopen.
 • Kikkervisjes komkommer.
 • Edelgistvlokken Lidl.
 • Hoeveel water is nodig voor een reep chocola.
 • World trip planner.
 • Zundert bezienswaardigheden.
 • Mark Twain Luck.
 • Bijwerkingen Stramonium.
 • Bedrijf op Wikipedia.
 • CrossFit Spijkenisse.
 • Platte watertank.
 • Slechte jeugdherinneringen.
 • Parkeren Breda Station.
 • Sint Jozefinstituut Smartschool.
 • Lens flare overlay.
 • Makro binnendeuren.
 • Binnen schilderen met warm weer.
 • Landen met een B.